Karma gerklės sąnarių. Mūsų galvos skausmas maitinant krutimi tyrimas

Kieno protas yra išsaugotas, o kaltės jausmas didėja, atkūrimas nepateikiamas. Reikia vienas gyvybės formas naudoti prieš kitas tam, kad subalansuoti jų poveikius.

Minia apgirtusių silpnapročių šėlsta miesto aikštėse. Duonos ir reginių!

Skauda karmos sąnarius

Aplinka Karma gerklės sąnarių, sugyvulėję, jų kalba primena šuns lojimą. Kultūros ir mokslo nepaliesti. Keikiasi dažniau negu išloja pusžodį. Jų vis daugėja. Galų gale jie mane nužudys. Vieną tamsų vakarą įsmeigs peilį į mano nugarą, patys nesuprasdami, kodėl ir už ką.

Lėtinis gerklės skausmas

Apie nišą — Kiekvienas ieško savo nišos, — sako Arūnas, ir jis ko gero teisus. Toks žodinis vyksmo įvardijimas tepasako karma gerklės sąnarių žmonių praktiškėjimą ir racionalumą.

karma gerklės sąnarių mazi arba tabletės sąnariams

Nėra jokių nišų ir jokių rėmų. Tai tik susireikšminusių žmonelių klaidžiojimai žodžių ir minčių labirintais, bandant suteikti prasmę beprasmiams savo užsiėmimams.

Vienkartinė gerklė: psichosomatika

Gaila žmonelių. Nesusipratimas Tai, kad vis dar gyvenu, tėra toks nesusipratimas, apie kurį vien pagalvojus, plaukai šiaušiasi ant galvos, siaubas surakina sąnarius, ir norisi staugti iš sielvarto ir beviltiškumo, nes tai jau seniai turėjo įvykti, bet neįvyko dėl menkystos, kuri nešioja mano vardą ir pavardę, ir kuri, pažvelgus į veidrodį, nepadoriai ima šiepti savo dantis ir spoksoti raudonomis akimis, kartais buku, bet kartais ir nirtulingu žvilgsniu, tarytum norėdama perkąsti pati sau gerklę.

Dievo ženklai Kunigas Albinas.

karma gerklės sąnarių skauda rankas sąnarius kad jį

Samdytų banditų daužytas kirviu per galvą. Kaukolės protezas. Gyvena toliau 20 metų žvalus, protingas. Argi ne stebuklas?

Karmos tipai (džainizmas)

Dievo ženklas akivaizdus. Tik ar visi jį mato?

karma gerklės sąnarių homeopatiniai sustava tepalas

Šiapus ir anapus Mirties Kai numirsiu, prie mano karsto stovės mano kūdikiai, - penkios kenčiančios sielos, kurias įkūnijau šiame pasaulyje, ir tai nedovanotina; nedovanotina net tokiam gyvuliui, kaip aš, kuris niekada nieko nemokėjo, negalėjo, nesugebėjo, kuris nieko gero šioje žemėje nenuveikė, buvo silpnas ištiža, netikėlis, sujauktos sąmonės žmogelis, kuris betgi paleido į pasaulį penkias kenčiančias sielas ir už tai bus nubaustas nesibaigiančiomis skaistyklos kančiomis, kančiomis, kurios artimos pragaro kančioms ir drauge panašios į tuščią rojaus plūduriavimą, kur nėra krantų, nėra ribų, nėra vartų, nėra vartininko, karma gerklės sąnarių rakto, kur nėra nieko, geriamojo vandens sąnarių gydymo ką galėtum atsiremti, ką galėtum užčiuopti, ir tai taip pat nepakeliama, kaip ir pragaro kančios, tad galų gale, koks gi skirtumas, kur pateksi: į pragarą, rojų ar skaistyklą?

Atsitiktiniam skaitytojui Skaityk protu ir širdimi, jei nori suprasti ne vien tai, kas plika akimi matoma.

karma gerklės sąnarių sąnarių uždegimas skausmą

O jeigu tavo akys paskubomis slysta eilučių paviršiumi, mesk šį užsiėmimą. Jis nevertas tavo sugaišto laiko.

karma gerklės sąnarių išlikimo liga susta

Geriau eik triušiams žolės parauti arba išvirk alkaniems karma gerklės sąnarių sriubos. Na, eik, ko dar spoksai? Laimė Visi trokšta laimės, nors tik įsivaizduoja žiną, kas tai yra. Tik skausmas ir kančia turi vertę.

Egzistenciniu ir galbūt amžinybės masteliu.